กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MC FAMILY RUN ครั้งที่ 1 :

event วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
location_on ณ สนามฟุตบอลบัญญัติ โรจนารุณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Map)
access_time เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ปิดการลงทะเบียนแล้ว)

จำนวนรับ
คงเหลือ:     595
จำนวนรับ
คงเหลือ:     1044
จำนวนรับ
คงเหลือ:     289
จำนวนรับ
คงเหลือ:     ไม่จำกัด
หมายเหตุ:
- ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 10:56:49 am
- จำนวนรับคงเหลือคำนวณจากยอดผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร / How to register
  1. กรณีที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก MC Family Run ให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับสมาชิกใหม่ / New member registration
  2. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ / Login
  3. เลือกลงทะเบียนประเภทการแข่งขันที่ต้องการ / Running registration
  4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน / Pay registration fee
  5. รับอุปกรณ์การแข่งขันตามวันและเวลาที่กำหนด / Collect your race pack on the appointment date and time.